واتس اپ دفتر اروپا 09129158913 و 88783682

info@euroeghamat.com

اخذ اقامت اروپا

ثبت شرکت - اخذ اقامت جمهوری چک

ثبت شرکت و اخذ اقامت آلمان

مدت زمان ثبت شرکت: 4 ماه

مدت زمان اخذ اقامت موقت: 3 سال

مدت زمان اخذ اقامت دائم: 6 سال

مدت زمان شهروندی: 10 سال

شرایط اقامت خانوادگی در لهستان

ثبت شرکت و اخذ اقامت لهستان

مدت زمان ثبت شرکت: 2 ماه

مدت زمان اخذ اقامت موقت: کمتر از 1 سال

مدت زمان اخذ اقامت دائم: 3 سال

مدت زمان اخذ شهروندی: بعد از 3 سال اقامت دائم

اقامت کشور اسلواکی

ثبت شرکت و اخذ اقامت اسلواکی

مدت زمان راه اندازی شرکت: 3 ماه

مدت زمان اخذ اقامت: 3 سال

مدت زمان اخذ شهروندی: 8 سال

هنر ما پیدا کردن شریک تجاری برای شماست!

برای اخذ اقامت با ثبت شرکت در هر کشوری به گردش سرمایه واقعی نیاز دارید. ما پیش از راه اندازی شرکت، شرکای تجاری قدرتمندی در کشور مقصد پیدا می کنیم تا شما از سودآوری کسب و کار خود پیش از حضور در آن کشور مطمئن باشید.

اقامت از طریق سرمایه گذاری

کشورهایی در دل اروپا از طریق سرمایه گذاری در طرح های ملی، خرید ملک و یا سپرده گذاری بانکی به شما اقامت می دهند. پرتقال، اسپانیا، قبرس و اروپا ار این دست هستند.

شهروندی با سرمایه گذاری

مالتا، قبرس، موناکو و مونتنگرو و چند کشور دیگر صرفا با سرمایه گذاری به شما شهروندی و پاسپورت می دهند.

اقامت با ثبت شرکت

کم هزینه ترین راه برای اخذ اقامت ثبت شرکت در خارج از کشور می باشد. ایجاد اشتغال و یا سود آوری مناسب می تواند اقامت شما را در این کشورها تضمین کند.